Günümüz dünyasında yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler iktisadi hayatı da etkilemekte, ticaret hiç olmadığı kadar geniş bir ağ ve boyut içerisinde yürütülmektedir. Bu ortamda, özellikle de kamu düzeninin sağlanmasında en önemli araç olan hukukun değeri daha da artmaktadır. Nitekim sağlıklı bir kamu düzeninin varlığı aynı doğrultuda iyi ve düzgün işleyen bir iktisadi hayatın varlığına bağlıdır. Bireyler, yasalarca korunan haklarının varlığı ile ticari faaliyetlerini gerçekleştirirken; iktisadi işletmeler de bu hakların verdiği güvence ile hareket ederek büyük ve uzun vadeye yayılan ticari işlemlerde bulunmaktadır. Bu ihtiyaçlara cevap veremeyen bir hukuk düzeninin varlığı durumunda ise iktisadi gelişmeler olmayacak, kamu düzeni de bozulabilecektir. Bu nedenlerle ticari ilişkilerde yer alan tarafların haklarının takibi büyük önem arz etmektedir. 

Bayraktar Legal Hukuk Bürosu olarak bu önemli süreçte yer alıp, uzun yıllara dayanan tecrübe ve iş ahlakımızı ticaret hukuku, icra hukuku ve iş hukuku alanlarında da sergilemek, müvekkillerimizin alacak ve borçlarını bütün yasal ortamlarda en düzgün ve etkili bir biçimde takip etmek arzusundayız.   

Lütfen Bekleyin...